Eden Prairie

Contact CrossFit Eden Prairie Today!

6883 Washington Ave South

Edina, MN

952-942-2189

info@crossfitedenprairie.com

Picture of our Eden Prairie CrossFit gym location.
Picture of our Eden Prairie CrossFit gym.

 • Getting Started

  Eden Prairie

  FREE intro class every Saturday @ 11AM

  Prior Lake

  FREE intro class every Saturday @ 10:30AM

 • Eden Prairie

  Prior Lake
 • Questions?

#WorkHardBeNice